ZNS là điểm chạm hoàn hảo đầu tiên để tiếp cận đến khách hàng cho doanh nghiệp.

Gửi thông báo trạng thái đơn hàng, hành trình đơn hàng, quan tâm OA để chăm sóc khách hàng

VỚI WELOYALTY, BẠN CÓ THỂ

Kết nối tương thích với các phần mềm quản lý bán hàng hoặc POS phổ biến hiện nay
Gửi thông tin đơn hàng theo kịch bản thay đổi trạng thái

- Trạng thái phiếu tạm, đang xử lý, hoàn thành, huỷ...

Xem chi tiết toàn bộ đơn hàng trên MiniApp.
Gửi thông tin hoá đơn thanh toán.

Có chi tiết hoá đơn.

Gửi kèm theo ĐIỂM TÍCH LUỸ trên KiotViet

Tăng trải nghiệm khách hàng.

Thêm button tương tác giữa khách hàng với doanh nghiệp.
Tuỳ chỉnh mẫu template theo từng chi nhánh khác nhau.
Bộ lọc khách hàng linh hoạt.

Có thể hạn chế gửi cho theo tập khách hàng hoặc cấu hình gửi test

XEM CHI PHÍ