AMORRewards

AMORRewards
https://amorgroup.vn/

Ứng dụng

Amorgroup
Cửa hàng mỹ phẩm

Ứng dụng quản lý điểm dành cho khách hàng thân thiết của AMOR

♥ Điểm của khách hàng được liên kết trực tiếp với hệ thống KiotViet. Điểm này bạn có thể sử dụng khi mua hàng trong hệ thống của AMOR

♥ Khách hàng có thể tuỳ chọn đổi điểm thành những sản phẩm hoặc mã khuyến mại theo các chương trình của AMOR.

♥ Tích hợp với ZALO gửi tin nhắn ZNS hoặc tặng điểm theo kịch bản tuỳ biến, giúp mở rộng tập khách hàng ZALO với chi phí thấp nhất.

  • Branding
  • Software
  • Design