3 BƯỚC ĐƠN GIẢN
Bạn có thể gửi tin nhắn ZNS chăm sóc khách hàng từ KiotViet.

 • 1
  Cấu hình kết nối KiotViet & Zalo

  Khai báo các thông tin API KiotViet
  Cấu hình & phân quyền ứng dụng với Zalo OA

 • 2
  Liên kết kịch bản tại Portal

  Lựa chọn kịch bản & cấu hình tham số phù hợp nhu cầu.

 • 3
  Tương tác khách hàng

  Có thể gửi thử nghiệm hoặc cấu hình bộ lọc theo nhu cầu

Dùng Zalo trên điện thoại scan QR để tạo tài khoản miễn phí.

Để được trải nghiệm 7 ngày miễn phí dịch vụ.
TRUY CẬP PORTAL NGAY
Kịch bản linh hoạt theo trạng thái đơn hàng.
Hiển thị đầy đủ chi tiết hoá đơn
Dữ liệu khách hàng đầy đủ, thông tin nhóm, hạng thành viên, điểm tích luỹ.
Thêm nút CTA để tăng tương tác với khách hàng
Bộ lọc khách hàng đa dạng để linh hoạt trong vận hành.